Prevádzkovateľ

Auria, spol. s r. o.
Šaštínska 21
841 04 Bratislava

IČO: 44064128
IČ DPH: SK2022586456

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 51673/B.

vizitka aktívna voda

 

Zodpovedná osoba

Ing. Juraj Mitterhauszer
Tel. 0905 615 763
E-mail: info@aktivnavoda.sk

Bankové spojenie

Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2621078416/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2107 8416
SWIFT: TATRSKBX