Ako si vybrať ionizátor vody

ionizátory vody

Ako si vybrať ionizátor vody

Ionizátor vody sa pomaly ale isto stáva neoddeliteľným doplnkom modernej kuchyne. Na trhu je množstvo týchto prospešných zariadení, v pestrom cenovom rozpätí. Ako sa orientovať v tejto ponuke?

Nasledujúci krátky článok by vám mal dať základné odpovede.

Hrncový alebo prietokový

Hrncový ionizátor

Ako prvé vznikli takzvané hrncové ionizátory. Ide o ionizátory v tvare nádoby, ktorá je predelená polopriepustnou membránou na dve časti.

Do nich sa naleje voda, potom sa nastavený čas, rádovo 15-30 minút, nechá pôsobiť elektrický prúd. Po skončení cyklu je v jednej časti aktívna zásaditá voda, v druhej časti je kyslá voda.

Výhody

 • rádovo nižšia cena
 • odpadá inštalácia
 • prenosnosť (chata, karavan…)
 • možnosť ionizovať balenú, liečivú alebo inak upravenú vodu
 • použitie aj tam, kde je nevhodná vodovodná voda (nízky tlak, nedostatočná kvalita)
 • možnosť opakovať ionizáciu na prípravu funkčnej vody
 • možnosť pridať soľ na vysoké zvýšenie účinnosti ionizácie

Nevýhody

 • náročnejšia starostlivosť (po každom použití je potrebné ich opláchnuť a vysušiť)
 • na prípravu vody je potrebné čakať

Príkladom hrncového ionizátora spĺňajúceho európske štandardy je BTM 3000.

Hrncový ionizátor BTM 3000

Prietokový ionizátor

S vývojom techniky a materiálov prišli prietokové ionizátory. Pripájajú sa na vodovodné potrubie a ich hlavnou výhodou je okamžitá príprava vody, komfort obsluhy, menej náročná údržba.

Nevýhodou je ich oveľa vyššia cena, podmienená najmä materiálom elektród a ich počtom.

Všetky naše prietokové ionizátory si môžete pozrieť tu. Sme presvedčení, že si vyberiete ten najlepší pre vaše špecifické potreby.  

ionizátor vody Prime S

Prietokový ionizátor Prime S

Všetky nasledujúce odporúčania sa vzťahujú už len na prietokové elektrické ionizátory vody.

Stolový, poddrezový alebo konvertibilný

Prvé kritérium výberu prietokového ionizátora vody je voľba medzi stolovou a poddrezovou verziou.

Stolový ionizátor je najlacnejší. Samotný ionizátor je umiestnený na pracovnej doske vedľa drezu. Odberná rúrka by sa mala dať nasmerovať do drezu, na odtekanie vody stojacej vo filtroch a hadičkách.

Nevýhodou stolového ionizátora je zmenšenie voľného miesta na pracovnej doske. K estetike nepridajú ani dve tenké biele hadičky na prívod vody a odvod odpadovej vody do drezu. Naše stolove ionizátory si môžete prezrieť tu

Poddrezový ionizátor tieto nedostatky nemá. Okrem samotného prístroja získate aj elektronickú batériu, ktoré sa osadí vedľa existujúcej batérie. Táto batéria má dve ramená na nastavenú a odpadovú vodu, dotykové ovládanie tlačidlá a displej.

Z tejto batérie čerpáte iba ionizovanú vodu na pitie. Celý ionizátor aj s hadičkami sa ukryje pod pracovnú dosku. Je to estetickejšie riešenie, je však spravidla cenovo náročnejšie. Naše poddrezové ionizátory si môžete prezrieť tu.

Konvertibilný ionizátor je ionizátor, ktorý môže fungovať ako stolový a súčasne aj ako poddrezový ionizátor (v spolupráci s vhodnou batériou).

Je to stolový ionizátor, ktorý môžete neskôr po dokúpení batérie schovať pod pracovnú dosku. A keď idete napríklad na chatu, môžete ho zobrať so sebou a na chate používať ako stolový ionizátor.

Medzi konvertibilné ionizátory patria napríklad všetky ionizátory PrimePrime S.

Ionizátor vody Prime

Stolový ionizátor s vrchnou odbernou rúrkou

Batéria pre ionizátory Prime

Elektronická batéria poddrezového ionizátora

Počet elektród elektrolytickej komory

Výkon ionizátora je primárne určený počtom elektród v elektrolytickej komore a ich veľkosťou a vyhotovením. Elektrolytická komora je niečo ako motor auta.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac elektród, tým vyšší výkon elektrolýzy a tým širší rozsah pH a ORP produkovanej vody. Ak plánujete produkovať vodu s vyššími hodnotami pH a s vyšším obsahom molekulárneho vodíka, volíte vyšší výkon.

Na výkon vplýva aj vyhotovenie elektród. Moderné sieťové elektródy zvyšujú kontaktnú plochu s vodou a celkovú dĺžku hraničných hrán, v ktorých je vyššia účinnosť elektrolýzy.

Vyšší výkon volíte vtedy, ak potrebujete väčší prietok produkovanej vody – napríklad ak má zariadenia pracovať v gastronomickom zariadení, prípadne ak máte ťažšie ionizovateľnú vstupnú vodu (už jej vstupné pH je nižšie ako 7).

Niektoré informácie o elektrolytických článkoch ionizátorov vody a ich elektródach získate aj v článku Elektrolytické články pre ionizátory vody.

sieťové elektródy

Moderné sieťové elektródy

Filtre, ich počet a cena

Filtre na ionizátore majú dve funkcie:

 1. Odstraňujú z vody väčšinu látok škodlivých pre ľudský organizmus – spravidla uhlíkovým zrnom a ďalšími špeciálnymi vrstvami. Chránia užívateľa.
 2. Zachytávajú vo vode mechanické častice, ktoré by mohli poškodiť drahocenné elektródy potiahnuté platinou. Takéto nečistoty sa často objavia vo vode po prácach na vodovodnom potrubí. Chránia zariadenie.

Kvalitný ionizátor má preto spravidla dva filtre zapojené za sebou.

Filtre je potrebné v pravidelných intervaloch meniť. Ich životnosť a cena sú preto určujúce pre ročné náklady na prevádzku ionizátora.

náhradné filtre pre ionizátory Prime

Štandardné filtre ionizátora

Samočistenie a manuálne čistenie od vodného kameňa

Samočistenie spočíva v dynamickom prepínaní polarity elektród, na ktorých by sa inak usadzoval vo zvýšenej miere vodný kameň. V súčasnosti už nie sú v ponuke ionizátory bez niektorého zo spôsobov samočistenia elektród.

Napriek tomu však treba ionizátor pravidelne čistiť od vodného kameňa aj manuálne, pretože vodným kameňom sa zanášajú aj tie časti ionizátora, na ktoré samočistenie nemá dosah.

Preto uprednostnite riešenie, v ktorom si môžete ionizátor čistiť od vodného kameňa sami. Vtedy nie ste odkázaní na servis dodávateľa. A bez pravidelného čistenia vám ionizátor spoľahlivo odíde.

Spôsobom čistenia a manuálnemu odvápneniu sa venuje aj článok Odvápnenie ionizátora vody.

Súpravu na odvápňovanie ionizátora si môžete pozrieť tu. S ňou si dokážete jednoducho vyčistiť takmer každý ionizátor vody.

zavápnené elektródy

Príklad elektrolytickej komory zničenej vodným kameňom

Minerálny port

Ak plánujete pripravovať vodu s extrémne vysokým pH – robí sa to pridávaním roztoku soli do vstupnej vody – vtedy volíte riešenie s takzvaným minerálnym portom. Takáto voda však nie je určená na pitie. Používa sa spravidla na dezinfekčné alebo čistiace účely.

Ak hľadáte ionizátor primárne na prípravu vody obohatenej molekulárnym (plynným) vodíkom s pH do 9,5 až max. 10 a nemáte chuť experimentovať s prípravou drahého čistiaceho prípravku pridávaním soli do vody, volíte riešenie bez minerálneho portu, ktorý nepotrebujete a ktorý zbytočne zvyšuje cenu zariadenia.

Niektorí výrobcovia ionizátorov s minerálnym portom vám nedovolia plniť port roztokom kuchynskej soli, vyžadujú kupovanie špeciálneho roztoku. To tiež zvyšuje prevádzkové náklady ionizátora vody.

Displej a obsluha

Displej kvalitného ionizátora by mal prehľadne ukazovať nastavený druh vody (kyslá, zásaditá, filtrovaná), prietok vody (v litroch za minútu), nastavený stupeň výkonu elektrolýzy a zostávajúcu kapacitu filtrov. Iné údaje nie sú bezpodmienečne potrebné.

Ionizátory síce zobrazujú aj pH a ORP, prípadne priamo obsah rozpusteného vodíka v ppm (ako umožňujú napr. ionizátory Prime), sú to však iba orientačné hodnoty podľa naprogramovanej krivky, nie je v nich zohľadnený prietok ani vlastnosti vstupnej vody.

Preto sa tieto údaje na displeji môžu značne líšiť od reality. Žiaden z ionizátorov reálne nemeria pH ani ORP.

Rôzne kuchárske symboly na displeji sú vyslovene zavádzajúce.

Obsluha ionizátora by mala byť optimálne jednodotyková. Ideálne by si mal zapamätať nastavený druh vody. A po odbere extrémne zásaditrej alebo kyslej vody by sa mal najlepšie samočinne prestaviť na zásaditú vodu s nižším pH.

displej prime-s

Príklad prehľadného displeja

Ak ste sa dočítali až sem, už by vám nemalo robiť problém, vybrať si vhodný ionizátor vody. 

Vyberte si váš nový ionizátor vody kliknutím na tento odkaz.

© 2020 Aktívna voda

Ďalšie články