Mýtus o zásaditom účinku citrónu

citróny na strome

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

pH citrónu: 2,4

Otázka: Vo svojej tabuľke hodnôt pH pre nápoje („Trink dich basisch“) uvádzate, že napríklad ovocné šťavy sú veľmi kyslé. Musím oponovať, pretože ovocie predsa patrí medzi najznámejšie zásadité potraviny. Citrón je síce kyslý, no nepôsobí kyslo!

Populárny omyl sa nestane pravdou ani svojim masovým opakovaním. Podľa tvrdenia biológa Dr. U. Warnkeho pri priamom meraní neexistuje potravina, ktorá je zásaditá. Ja som však predsa našiel prinajmenšom jednu, a to materské mlieko, ktoré je mierne zásadité. To je však výnimka. Ako teda vzniklo tvrdenie, že napríklad citrón pôsobí zásadito?

Tento omyl sa zakladá na chybnej teórii potravinového bádateľa Ragnara Berga z roku 1913 a odvtedy je ustavične opakovaný ako rozprávka o tom, že špenát obsahuje veľa železa (Die Nahrungs- und Genussmittel, ihre Zusammensetzung und ihr Einfluss auf die Gesundheit, mit besonderer Berücksichtigung der Aschen­bestandteile, Drážďany, 1913).

Berg spálil bežné potraviny, potom popol s minerálnymi zvyškami rozpustil v deionizovanej vode a stanovil pH roztoku popola. Ak ostalo veľa katiónových minerálov, hodnota pH stúpne nad 7 a údajne je to potravina pôsobiaca zásadito. Ak je prítomných viac aniónov, hodnota pH klesne pod 7 a podľa Berga tak ide o potravinu pôsobiacu kyslo.

Odhliadnuc od chybného pojmu kyseliny vtedajšej doby, kedy katióny považovali za zásady namiesto hydroxidových iónov: Ragnar Berg jednoducho švindľom vyradil zo svojich meraní organické kyseliny, ktoré sa ako oxid uhličitý vyparovali v jeho laboratórnom komíne do oblohy. Ako keby sme jedli popol citrónu a nie citrón samotný. Naše telo však musí odbúrať organické kyseliny a súčasne zlikvidovať oxid uhličitý cez pľúca.

To však nie je problém, argumentujú prívrženci údajnej zásaditej stravy: veď predsa dýchame stále. To je pravda, pretože pľúca sú veľmi výkonný orgán na likvidáciu kyslého organického odpadu. No náš komín nestojí v laboratóriu pána Berga, našim komínom je naša krv. Krv je síce dobre pufrovaná proti kyselinám, dokáže však dopraviť do pľúc iba kyslú záťaž, ktorá zníži hodnotu pH najviac o 0,1 pH. A v tomto malom okne pre kyseliny si musia nájsť miesto ešte aj tie kyseliny, ktoré telo rozpozná ako záťaž zneškodňovanú obličkami!

Preto je aj „organická“ kyselina citrónová rovnako veľkou kyslou záťažou pre telo, ako kyselina anorga­nická. Citrón teda nepôsobí zásadito, naša tabuľka hodnôt pH pre nápoje je správna. A ak ste prekyslený, nepomôže vám vypiť liter pomarančového džúsu.

pH citrónovej šťavy: 2,4

citrón

Chcete si pripraviť domácu kyslú alebo zásaditú vodu? Neváhajte použiť jeden z našich špičkových ionizátorov vody ešte dnes.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články