Hodnota pH nápojov

pohár limonády

VŠEOBECNÝ PREHĽAD 4. Stupeň funkčnej aktívnej zásaditej vody (pH 11,5) 3. Stupeň funkčnej aktívnej zásaditej vody (pH 10,5) 2. Stupeň aktívnej zásaditej vody (pH 9,5) 1. Stupeň aktívnej zásaditej vody (pH 8,0) Čistá voda (pH 7,00) Minerálka (pH 6,0) Čaj (pH 5,5) Káva (pH 5,0) Pivo (pH 4,5) Víno (pH 4,0) Pomarančový/jablkový džús (pH 3,5) […]

Posted in pH

Mýtus o zásaditom účinku citrónu

citróny na strome

pH citrónu: 2,4 Otázka: Vo svojej tabuľke hodnôt pH pre nápoje („Trink dich basisch“) uvádzate, že napríklad ovocné šťavy sú veľmi kyslé. Musím oponovať, pretože ovocie predsa patrí medzi najznámejšie zásadité potraviny. Citrón je síce kyslý, no nepôsobí kyslo! Populárny omyl sa nestane pravdou ani svojim masovým opakovaním. Podľa tvrdenia biológa Dr. U. Warnkeho pri […]

Posted in pH

Redoxný potenciál

Otázka: Načo vlastne merať redoxný potenciál aktívnej zásaditej vody, keď sme už zistili hodnotu pH? Veď predsa na prepočet existuje Nernstova rovnica. Redoxný alebo aj oxidačno-redukčný potenciál (ORP) v milivoltoch voči referenčnej elektróde (→ meranie redoxu) je miera ochoty vodného roztoku priťahovať (+mV) alebo odovzdávať (-mV) elektróny. Kyseliny pre svoje ióny H+ priťahujú elektróny (oxidujú), […]

Meranie pH

fotka vody

Otázka: Kvapky na testovanie pH, priložené k ionizátoru vody, považujem za málo presné. Aký elektrický prístroj na meranie pH odporúčate? Sotvaktorý výrobca priloží zákazníkovi viac ako kvapky na testovanie pH. V podstate však postačujú. Na preukázanie účinnosti ionizácie stačí iba sledovať rozdiel medzi sfarbenou vodou z vodovodu a sfarbenou zásaditou aktívnou vodou podľa priloženej farebnej […]

Posted in pH

Meranie pH a ORP kombinovaným prístrojom

Otázka: Má zmysel zadovážiť si kombinovaný prístroj na meranie pH a redoxu (ORP)? Kombinované prístroje, o ktorých viem, sú v rozsahu merania redoxu „kalibrované u výrobcu“ a nemožno ich viac kalibrovať, čo je vlastne potrebné spraviť pred každým meraním aktívnej vody. Nekupovať! Prístroje na meranie iba redoxu sú výrazne drahšie, ako prístroje na meranie pH. […]

Posted in pH