Rozdiely medzi antioxidantmi v potrave a molekulárnym vodíkom

dna bunky

Ľudia sa často pýtajú, aké je rozdiel medzi molekulárnym vodíkom a antioxidantmi, ktoré sú v potravinách. Je to pomerne zložitá otázka, pretože skutočne ich nemožno priamo porovnávať. Nemôžete vylúčiť molekulárny vodík a očakávať všetky rovnaké výhody z antioxidantov nachádzajúcich sa v potravinách, rovnako ako nemôžete jednoducho prehltnúť molekulárny vodík a získať výhody, aké majú antioxidanty prítomné v potravinách.

Niektoré z antioxidantov v potravinách sú základné živiny1, rovnako ako vitamín C.2 Tento antioxidant robí viac, ako iba neutralizáciu voľných radikálov3: hrá dôležitú úlohu aj v oblastiach ako je syntéza kolagénov4. Je nesprávne domnievať, že konzumácia určitého množstva molekulárneho vodíka sa rovná konzumácii rovnakého množstva potravín bohatých na antioxidanty.

Čo neutralizuje viac voľných radikálov: vitamín C alebo molekulárny vodík?

Opierajúc sa o stechiometriu, jedna molekula vitamínu C môže teoreticky neutralizovať dva voľné radikály, čo platí aj pre jednu molekulu molekulárneho vodíka.5 Vypitie jedného litra vodíkovej vody s koncentráciou vodíka 1,4 ppm poskytne približne rovnaký počet „molekúl antioxidantu“ (plynného vodíka), ako príjem 100 mg „molekúl antioxidantu“ (vitamínu C). Niektoré z použitých molekúl vitamínu C však telo môže regenerovať a môžu byť použité opäť6, čo nie je prípad molekulárneho vodíka. Na druhej strane, molekulárny vodík môže naregulovať silné antioxidačné enzýmy v tele7, a tým poskytne ďalšiu ochranu8, čo vitamín C nedokáže. Je zaujímavé, že príjem vysokých dávok vitamínu C v skutočnosti môže zabrániť uskutočneniu tejto regulácie.9

V čom sú antioxidanty na báze rastlinných zložiek obsiahnuté v potravinách podobné molekulárnemu vodíku?

 • Oba sú pre telo prirodzené.10
 • Nie sú ani umelé, ani syntetické.
 • Oba sú potenciálne kľúčové pre dlhovekosť.11
 • Oba podporujú zdravie a pohodu.

V čom je molekulárny vodík odlišný od antioxidantov v potrave?

 • Molekulárny vodík neutralizuje iba zlé voľné radikály.12
 • Molekulárny vodík po neutralizácii voľných radikálov nezanecháva odpadové produkty (po neutralizácii vzniká voda).
 • Molekulárny vodík zvyšuje antioxidačné systémy nášho tela.7
 • Molekulárny vodík pôsobí aj ako signálna molekula, čo prináša mnoho ďalších výhod.13
 • Molekulárny vodík je najmenšia molekula, a dokáže poľahky prejsť do bunky.14 (poznámka: H2 váži iba 2 g/mol – vitamín C 176,2 g/mol).5
 • Molekulárny vodík nemá známe toxické efekty, ani vo vysokých dávkach.15
 • Molekulárny vodík možno ľahko prijímať bez ďalších kalórií.

Vo svetle týchto podobností a rozdielov možno povedať, že molekulárny vodík nenahrádza antioxidanty obsiahnuté v potravinách, ale reálne funguje v spojení s nimi, pričom ponúka ďalšie výhody.

REFERENCIE:

1. Matarese, L. E., & Gottschlich, M. M. (1998). Contemporary nutrition support practice: a clinical guide. WB Saunders.

2. Chen, Q., Espey, M. G., Sun, A. Y., Pooput, C., Kirk, K. L., Krishna, M. C., & Levine, M. (2008). Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(32), 11105-11109.

3. Arrigoni, Oreste, and Mario C. De Tullio. “Ascorbic acid: much more than just an antioxidant.” Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1569, no. 1 (2002): 1-9.

4. Murad, S., D. Grove, K. A. Lindberg, G. Reynolds, A. Sivarajah, and S. R. Pinnell. “Regulation of collagen synthesis by ascorbic acid.” Proceedings of the National Academy of Sciences 78, no. 5 (1981): 2879-2882.

5. Harris, D. C. (2010). Quantitative chemical analysis. Macmillan.

6. Washko, P. W., Wang, Y. A. O. H. U. I., & Levine, M. (1993). Ascorbic acid recycling in human neutrophils. Journal of Biological Chemistry, 268(21), 15531-15535.

7. KAWAMURA, T., WAKABAYASHI, N., SHIGEMURA, N., HUANG, C. S., MASUTANI, K., TANAKA, Y., NODA, K., PENG, X., TAKAHASHI, T., BILLIAR, T. R., OKUMURA, M., TOYODA, Y., KENSLER, T. W. & NAKAO, A. (2013). Hydrogen gas reduces hyperoxic lung injury via the Nrf2 pathway in vivo. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 304, L646-56.

8. XIE, K., YU, Y., HOU, L., CHEN, H., HAN, H., XIONG, L. & WANG, G. (2012). Nrf2 is critical in the protective role of hydrogen gas against murine polymicrobial sepsis. British Journal of Anaesthesia 108, 538-539.

9. Gomez-Cabrera, M. C., Domenech, E., & Viña, J. (2008). Moderate exercise is an antioxidant: upregulation of antioxidant genes by training. Free Radical Biology and Medicine, 44(2), 126-131.

10. CHRISTL, S. U., MURGATROYD, P. R., GIBSON, G. R. & CUMMINGS, J. H. (1992). Production, metabolism, and excretion of hydrogen in the large intestine. Gastroenterology 102, 1269-77.

11. ZHANG, J. Y., LIU, C., ZHOU, L., QU, K., WANG, R. T., TAI, M. H., LEI, J. C. W. L., WU, Q. F. & WANG, Z. X. (2012). A Review of Hydrogen as a New Medical Therapy. Hepato-Gastroenterology 59, 1026-1032.

12. OHSAWA, I., ISHIKAWA, M., TAKAHASHI, K., WATANABE, M., NISHIMAKI, K., YAMAGATA, K., KATSURA, K., KATAYAMA, Y., ASOH, S. & OHTA, S. (2007). Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nat Med 13, 688-694.

13. DIXON, B. J., TANG, J. & ZHANG, J. H. (2013). The evolution of molecular hydrogen: a noteworthy potential therapy with clinical significance. Med Gas Res 3, 10.

14. OHTA, S. (2011). Recent progress toward hydrogen medicine: potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applications. Curr Pharm Des 17, 2241-52.

15. OHNO, K., ITO, M. & ICHIHARA, M. (2012). Molecular hydrogen as an emerging therapeutic medical gas for neurodegenerative and other diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2012, 353152.

© Molecular Hydrogen Foundation, preklad Aktívna voda. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie články