Meranie pH a ORP kombinovaným prístrojom

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Má zmysel zadovážiť si kombinovaný prístroj na meranie pH a redoxu (ORP)?

Kombinované prístroje, o ktorých viem, sú v rozsahu merania redoxu „kalibrované u výrobcu“ a nemožno ich viac kalibrovať, čo je vlastne potrebné spraviť pred každým meraním aktívnej vody. Nekupovať!

Prístroje na meranie iba redoxu sú výrazne drahšie, ako prístroje na meranie pH. Napriek tomu platia pre ne tie isté obmedzenia, ktoré sú uvedené pod heslom → meranie pH.

Doposiaľ najstabilnejšiu redoxnú elektródu som našiel na prístroji od „American Marine Pinpoint“. Ako však bolo povedané, je to niečo pre špecialistov a treba často meniť elektródy za drahé peniaze, pretože najmä kyslá aktívna voda ich veľmi rýchlo napáda. Na zistenie presných hodnôt je bezpodmienečne nutné, elektródu po každej sérii meraní elektroaktivovanej vody vyleštiť leštiacim pásikom, ktorý pre svoju vysokú cenu často nebýva k elektróde priložený. Ak na to zabudnete, dostanete úplne chybné výsledky.

Mimochodom, redoxné potenciály namerané bežnými prístrojmi na meranie redoxu (CSE = Common Silver Electrode, niekedy označované aj ako Ag/AgCI) nezodpovedajú vedeckému štandardu Eh (niekedy aj SHE = Stan­dard Hydrogenium Elektrode). Pri porovnávaní nameraných hodnôt treba vždy uviesť použitú referenčnú elektródu (SHE alebo CSE). Existujú aj elektródy s ortuťou alebo zlatom, pre ktoré nie je žiadna skratka. Aj tie treba uvádzať spolu s nameranou hodnotou. Inak sú tie hodnoty neisté, pretože hodnoty redoxu sú vždy iba referenčné hodnoty voči určitej elektróde.

Prepočet: CSE (mV) + 207 mV = Eh (SHE) a naopak Eh (SHE) mV – 207 mV = CSE. Referenčná teplota predstavuje zakaždým 25 °C. Kvalitné prístroje započítajú aj posun hodnôt pri odlišných hodnotách pH, merajú teplotu a podľa nej kompenzujú nameranú hodnotu. Okrem toho existujú ešte špeciálne refe­renčné elektródy s inými prepočítavacími parametrami, ale CSE a SHE sú tie, ktoré sa používajú najčastejšie.

Najistejšie by bolo merať množstvo rozpusteného vodíka, ktorý v rozhodujúcej miere určuje negatívny redoxný potenciál. Vhodné meracie prístroje sú však veľmi drahé a patria do rúk špecialistov.

Jednoduchý a účelný dôkaz negatívneho redoxného potenciálu a antioxidačných schopností aktívnej zásaditej vody je napríklad test jódom. Zásaditá voda po pridaní kvapky roztoku jódu nezhnedne.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články