Znamená vysoké ppm vody, že je nečistá?

morska hladina

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Včera bol u mňa jeden obchodný zástupca, ktorý meral vodu z môjho ionizátora vody. Má skutočne viac ppm ako voda z vodovodu! Myslela som si, že filter všetky škodliviny vyfiltruje! Ten človek tvrdí, že teraz je ich dokonca viac a odporúča mi zadovážiť si reverznú osmózu.

PPM znamená parts per million (anglicky, čiastočiek na milión). Pomocou prístroja na meranie vodivosti sa meria počet všetkých vo vode rozpustených čiastočiek. Vodivosť sa často uvádza aj v mikrosiemensoch (µS). Hovorí síce niečo o množstve, ale vôbec nič o kvalite týchto čiastočiek vo vode.

5 ppm olova, ortuti, uránu alebo kadmia môže mať katastrofálny dopad, naproti tomu 1 000 ppm vápnika je dokonalý stav! Kto chce meraním vodivosti vody posudzovať jej kvalitu, buď nemá o problematike ani potuchy alebo cielene rozpráva nepravdu, aby robil reklamu vode vyrobenej reverznou osmózou, ktorej sa venujem viac na inom mieste.

Čím je spôsobené zvýšenie ppm aktívnej vody?

Veď pred elektrolýzou sa predsa filtruje a tým sa odstránia škodliviny. Nuž, v katódovej komore sa minerály z dvoch litrov vody sústredia do jedného litra aktívnej zásaditej vody. Okrem toho, niektoré filtre cielene pridávajú vápnik, pretože je dobrý pre organizmus a zvyšuje pufer aktívnej vody. Preto možno v aktívnej zásaditej vode namerať spravidla vyššie ppm, ale menej škodlivín.

V neposlednom rade vás musím upozorniť aj na to, že cez vodivosť možno merať iba elektrolyty, čiže ióny vo vode, nie však elektricky neutrálne atómy.

Tiež by ste si mali uvedomiť, že tie najhoršie škodliviny ako olovo, ortuť alebo urán, ale aj hormóny a antibiotiká škodia už vo veľmi malých množstvách. Ťažké kovy sa merajú v mikrogramoch, zatiaľ čo priaznivé kovy ako vápnik, horčík alebo draslík sa merajú v miligramoch, teda v tisícnásobne väčších jednotkách. Ak teda nejaký filter odstraňuje ppm z vody, ešte zďaleka to neznamená, že sa to týka „tých zlých látok“.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články