Funkčná voda

funkčná voda

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Aký je rozdiel medzi aktívnou vodou a funkčnou vodou?

Funkčná voda je všeobecný nadradený pojem, ktorý je v anglicky hovoriacich krajinách zaužívaný ako „functional water“. Patria sem nielen aktívna voda, ale aj voda, do ktorej boli pridané určité látky s cieľom dosiahnuť plánovaný efekt na biologický organizmus. Niektorí hovoria aj o „aquaceutical water“.

Japonské združenie výrobcov „Association of Alkaline lonized Water Apparatus“ sa približne od roku 1999 pokúšalo pre medicínsky nasadenú aktívnu zásaditú vodu zaviesť pojem „functional water“. Na 25. generálnom zhromaždení Japanese Association of Medical Science v roku 1999 zaznela prednáška s názvom „Elektrolytická funkčná voda v medicínskej liečbe“. V nasledujúcich rokoch získali podporu vedecké sympóziá na tému „functio­nal water“ a bola založená nadácia Functional Water Foundation. Tá v roku 2009 vyhlásila 11. júl za deň aktívnej zásaditej vody.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články