Meranie pH

fotka vody

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Kvapky na testovanie pH, priložené k ionizátoru vody, považujem za málo presné. Aký elektrický prístroj na meranie pH odporúčate?

Sotvaktorý výrobca priloží zákazníkovi viac ako kvapky na testovanie pH. V podstate však postačujú. Na preukázanie účinnosti ionizácie stačí iba sledovať rozdiel medzi sfarbenou vodou z vodovodu a sfarbenou zásaditou aktívnou vodou podľa priloženej farebnej stupnice.

Nie je dôležitá absolútna hodnota pH s presnosťou na desatiny, ako skôr to, či rozdiel predstavuje jeden alebo najviac dva 2 stupne na farebnej stupnici, v závislosti od toho, akú silnú vodu človek chce. Spravidla je voda z vodovodu po zafarbení zelená, slabo zásaditá aktívna voda modrá a silnejšie zásaditá fialová.

Špeciálne testovacie pásiky na aktívnu zásaditú vodu sú pomerne drahé, pretože pre vodu nemôžete použiť normálny indikátorový papier. Musí byť „oplášťovaný“, aby výsledok po vytiahnutí z vody neskreslil vzduch.

Elektrické prístroje na meranie pH sú lacnejšie a začínajú na úrovni 20 €. Pri aktuálnych záručných pravidlách ich v podstate nemožno predávať ako príslušenstvo, pretože najmä v rukách laika by prežili iba niekoľko meraní aktívnej vody. Platí to tak pre drahé, ako aj lacné prístroje na meranie pH. Elektródy sa v aktívnej vode žiaľ veľmi rýchlo zničia a vymeniť ich možno iba na drahých prístrojoch.

Ak sa vám zdá, že zvládnete čistenie elektród po každom meraní, úschovu v špeciálnej kvapaline a kalibrovanie zakaždým s novou kalibračnou kvapalinou, pretože chcete merať úplne presne, potrebujete v každom prípade kalibrovateľný prístroj s výmennou elektródou. Ja sám som ich spotreboval už stovky.

Nekupujte kombinovaný merací prístroj s meračom redoxu, ak na ňom nemožno kalibrovať aj redoxnú elektródu.

Kúpte si dostatok vreciek s kalibračnou kvapalinou a s kvapalinou na úschovu elektródy a nezabudnite, že na čistenie potrebujete vždy aj destilovanú alebo deionizovanú vodu.

Najlepšie bude, ak si prístroj kúpite v nejakom akvaristickom obchode vo svojej blízkosti, kde si môžete dokúpiť potrebné príslušenstvo a kde je odborník, ktorý sa vyzná v prípade problémov.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články