Odvápnenie ionizátora vody

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Dojča treba prebaľovať, psa treba venčiť, kávovar a ionizátor vody treba odvápňovať. Je to súčasť systému. Výrobcovia žiaľ zaobchádzajú s pojmom „automatické samoodvápňovanie“ veľmi veľkoryso. Preto vám na tomto mieste vysvetlím, o čo tu ide: vápnikové usadeniny v ionizátoroch vody sa tvoria vždy na zápornom póle, teda na katóde, ktorá odovzdáva vode záporne nabité elektróny. Kladne nabité ióny vápnika sú ňou priťahované a lepia sa na kov do stále hrubšej vrstvy.

Tento proces znižuje povrch katód, takže celkový výkon elektród klesá. Okrem toho sa môže zavápniť aj katódová strana diafragmy. Tieto usadeniny treba odstraňovať odvápňovacím systémom.

Na trhu sú ionizátory s rozličnými systémami odvápňovania:

 

Spôsob č. 1: odvápňovanie pred odberom

Na začiatku odberu sa elektrické napätie prepóluje približne na 30 sekúnd. Z katódy sa tak stane anóda, ktorá vápnik na základe kladného náboja odpudzuje. Prístroj počas prepólovania upozorňuje na to, že voda z výtokovej rúrky zásaditej vody práve nie je pitná. Funguje to vynikajúco, ak odber vody po skončení čistenia tiež trvá iba 30 sekúnd. Spravidla sa však voda čerpá dlhšie, takže katóda si napokon stihne vytvoriť vrstvu vápnika.

Nevýhoda: Používateľ musí 30 sekúnd čakať, kým začne vytekať aktívna zásaditá voda.

Výhoda: počas čistenia odtečie zohriata stojaca voda z hadičiek predfiltra. Normálny spotrebiteľ by beztak čakal dovtedy, až začne vytekať studená voda z potrubia.

 

Spôsob č. 2: odvápňovanie po odbere

Po skončení odberu si ionizátor podrží na niekoľko sekúnd vodu v elektrolytickom článku a prepóluje napätie ako v spôsobe č. 1. Následne je voda nasmerovaná cez drenážnu rúrku do odpadového výtoku.

Výhoda: Žiadne čakanie.

Nevýhoda: Prepólovanie trvá iba niekoľko sekúnd. Keďže na začiatku odberu vyteká z prístroja vlažná stojaca voda z predfiltra a vedenia, než začne vytekať studená voda, uplynie istý čas, počas ktorého sa môže vytvoriť vrstva vápnika.

Záver:

Horšie riešenie ako spôsob č. 1. Ale veľmi účinné, ak sa kombinujú spôsoby č. 1 a 2, čiže ak sa prepóluje napätie pred odberom aj po ňom.

 

Spôsob č. 3: cyklické odvápňovanie

Elektrické napätie sa po určitom prietokovom množstve alebo čase (väčšinou každých 12 hodín) prepóluje na 30-sekundový čistiaci cyklus s príslušným upozornením.

Výhoda: Technicky jednoduchšie riešenie ako spôsob č. 2 a preto lacnejšie.

Nevýhoda: 12 hodín nedôjde k odvápneniu, čo je nevýhodné najmä v prípade opakovaných odberov menších množstiev denne s výsledným veľkým celkovým odberom. Preto vysoká náchylnosť na zanesenie vápnikom a potreba častejšieho manuálneho odvápňovania. A naopak, odvápňovací cyklus s prepólovaním sa spustí aj keď 12 hodín nebola produkovaná žiadna aktívna voda.

 

Spôsob č. 4: otáčanie smeru toku vody (flow change) a prepólovanie

Po každom zastavení odberu sa tá časť komory článku, ktorá bola predtým použitá ako katódová komora, zmení na anódovú tak, že sa prepóluje elektrické napätie a výtok sa presmeruje do druhého výstupu. Takto dochádza k ustavičnému samoodvápňovaniu.

Výhoda: V prípade konštrukcie s hladkými elektródami (→ elektródy/elektrolýza/elektrolytický článok) tento spôsob spoľahlivo chráni pred zavápnením článku. Tento spôsob bol chránený patentom (pozri obrázok z patentovej listiny nižšie).

Nevýhoda: Cez horný výtok tečie spravidla iba aktívna zásaditá voda, nie kyslá. Keďže aktívna zásaditá voda ihneď po príprave začína relaxovať (→ doba relaxácie), počas prechodu z článku do výtoku ustavične vylučuje minerály, ktoré môžu výtokovú rúrku postupne zúžiť. Preto aj v prípade znižujúceho sa výtokového množstva treba ionizátor vody manuálne odvápňovať. Ibaže nie až tak často.

 

Spôsob č. 5: manuálne odvápnenie

Ak sa dosiahnutá hodnota pH pri rovnakom prietoku vody výrazne znížila alebo ak sa znížilo prietokové množstvo aktívnej zásaditej vody v porovnaní s kyslou vodou (kyslej vody by malo vytekať maximálne rovnako veľa, ako zásaditej vody, nikdy nie viac), musíte ionizátor manuálne odvápniť. Väčšina výrobcov uvádza pre určité tvrdosti vody pevné intervaly. Prémiové ionizátory dokonca automaticky upozornia na potrebné naplánované manuálne odvápnenie. Tieto upozornenia bezpodmienečne dodržiavajte a nezabudnite prístroj odpojiť z elektrickej siete.

Manuálne odvápnenie vykonajte podľa návodu s priloženým akvaristickým čerpadlom, ktoré možno získať aj ako príslušenstvo. Čerpadlo by malo bežať s odvápňovacím roztokom najmenej hodinu (až 12 hodín). Roztok nesmie mať teplotu vyššiu ako 35 °C.

Zavápnený ionizátor

zavápnené elektródy
zavápnené elektródy

V prípade značného zavápnenia – ak sa v roztoku vyzrážajú napríklad citráty (soli vápnika odvápňovacieho prípravku kyseliny citrónovej) ako biele kryštáliky (obrázky hore) alebo ak sa odvápňovací roztok zafarbí dožlta, mali by ste ho vymeniť.

Nezabudnite po odvápnení čerpadlo dôkladne prepláchnuť v čistej vode, inak na ňom vzniknú inkrustácie, ktoré ho zablokujú.

Inkrustáciami zablokované čerpadlo sa väčšinou opäť rozbehne, ak ho na hodinu vložíte do čistej vody. Po manuálnom odvápnení nastavte svoj ionizátor vody na filtrovanú vodu (Purified) a vyprodukujte približne 10 litrov vody na vypláchnutie prístroja. Vyprodukovaná voda nie je pitná a môže obsahovať zvyšky odvápňovacieho prostriedku.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články