Pripojenie ionizátora vody

prepínací ventil

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Aký spôsob pripojenia na vodu odporúčate?

Ešte som nevidel prietokový ionizátor, ktorý by nebolo možné sériovo pripojiť pomocou priloženého prepínacieho ventilu (perlátor s prepínacím ventilom). Preto možno tento spôsob pripojenia považovať skôr za štandardný. Pripojenie ionizátora vody cez priložený perlátor je veľmi jednoduché. Aj laik si dokáže v priebehu niekoľkých minút pripojiť prívodnú hadičku (prívod vody) svojho ionizátora. Stačí potom iba prepnúť páčku a voda namiesto vytekania z batérie tečie do ionizátora vody.

Nevýhody perlátora s prepínacím ventilom spočíva v tom, že ho nemožno pripojiť za nízkotlakový bojler. Regulácia prietokového množstva si vyžaduje istú prax. Prívodná hadička na batérii spomaľuje prácu v kuchyni a na západný vkus je esteticky neuspokojivá.

Výhody perlátora s prepínacím ventilom: ak máte zmiešavaciu batériu, môžete vyrábať nielen studenú aktívnu ­vodu, ale aj vlažnú. Je však potrebné mať na pamäti, že teplá aktívna zásaditá voda obsahuje menej rozpusteného vodíka a má preto nižší negatívny redoxný potenciál.

Upozornenie: Keďže väčšina prietokových ionizátorov reaguje citlivo na horúcu vodu (roztaví sa → diafragma), hrozí nebezpečenstvo prehriatia a poškodenia. Preto vždy najskôr pustite vodu z batérie a odskúšajte teplotu. Voda by nemala byť teplejšia ako vlažná (30 °C). Výrobcovia uvádzajú rôzne maximálne teploty, ktoré treba bezpodmienečne dodržiavať.

V prípade zariadení, ktoré označujem ako nízkotlakové ionizátory, je perlátor s prepínacím ventilom jedinou možnosťou pripojenia. Tieto zariadenia nemajú vstavaný ventil, takže voda nimi preteká bez obmedzenia. Preto ich nemožno pripojiť priamo na vodovodné potrubie, ale cez zaradený ventil, aby voda nemohla tiecť stále. Tieto nízkotlakové ionizátory poznať spravidla podľa mäkkých prívodných hadičiek s priemerom viac ako 7 mm.

Pre takéto zariadenia, ktoré sa však v Európe na trhu už takmer nevyskytujú, existujú ako príslušenstvo špeciálne alternatívne batérie, ak nechcete alebo nemôžete použiť perlátor s prepínacím ventilom. Alternatívna batéria sa umiestni do pripraveného otvoru v kuchynskej doske vedľa ionizátora na kraji drezu a ionizátor sa pripojí na ňu. Do alternatívnej batérie sa privádza studená voda z rohového ventilu, cez vložený T-ventil. Pomocou otočného regulátora možno prívod vody regulovať. Pripojí sa aj hadička kyslej vody a kyslá voda vyteká riadne z nerezovej batérie bez toho, aby v dreze visela nejaká hadička. To je esteticky a technicky dobré riešenie, montáž tlakových hadičiek však spravidla vyžaduje zásah inštalatéra.

Približne od roku 2006 existujú aj tlakové ionizátory vody, ktoré majú vstavaný ventil, takže ich možno pripojiť pomocou T-ventilu priamo na rohový ventil studenej vody. Voda sa do týchto zariadení privádza cez tenkú vysokotlakovú hadičku. Najskôr prišli na trh zariadenia s elektromagnetickým ventilom, ktoré však vykazovali niektoré problémy.

Elektromagnetický ventil spravidla vždy iba zapína a vypína prietok vody, nedokáže regulovať jej množstvo. Takéto prístroje poznať podľa toho, že nemajú otočný regulátor, iba vypínacie tlačidlo (obrázok vyššie).

V prípade kolísania tlaku vo vodovode, ku ktorému môže dochádzať prakticky každý deň, nemáte možnosť regulovať prietok v ionizátore. Keďže však prietokové množstvo má rozhodujúci význam pri dosiahnutí určitej hodnoty pH, je tento spôsob síce estetický, ale technicky neuspokojivý.

Naviac, elektromagnetický ventil, ktorý je ovládaný elektromechanicky, podlieha opotrebovaniu. V súčasnosti preto túto techniku nájdete väčšinou iba v zariadeniach, ktoré majú záruku iba dva roky. Na základe komplexných skúseností, ktoré s takýmto druhom zariadení mám, ich neodporúčam.

Treba uprednostniť tlakové zariadenia so zabudovaným mechanickým otočným regulátorom prietoku vody. Ten rovnako ako aj štandardné vodovodné armatúry umožňuje záručné lehoty 5 až 15 rokov. V kombinácii so zobrazovaním prietoku tak možno veľmi jednoducho vykompenzovať kolísanie tlaku v potrubí.

Je to dobré riešenie esteticky aj technicky a v súčasnosti je zrejme vrcholom techniky. Niektorí výrobcovia dodávajú aj malý guľový ventil, ktorý sa zapojí do prívodu vody. S nim možno regulovať prietok vody omnoho presnejšie.

Poddrezové ionizátory vody používajú spravidla techniku elektromagnetického ventilu. Už nastavený prietok vody možno aj v prípade kolísania tlaku vody regulovať iba tak, že vleziete pod drez. Luxus má skrátka niekedy svoje hranice.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články