Zvýšený podiel vápnika v aktívnej zásaditej vode

fľaša vody

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Vo svojej videoprednáške „Redoxná revolúcia“ hovoríte o zvýšenom obsahu vápnika v aktívnej zásaditej vode. Vidieť to aj podľa fliaš, na ktorých sa po istom čase vylúči biely vápnik. Som skutočne presvedčený o pití aktívnej vody, nehrozí však nebezpečenstvo zvápenatenia tepien, keď ju budem piť stále?

Železo je dobré na krv, no dajú sa z neho odliať aj kanóny a viesť vojny. A rovnako je to aj s vápnikom. Možno s ním stavať domy alebo väznice.

Keď na miesto zločinu vždy príde polícia, to ešte neznamená, že zločiny pácha polícia. V tele existuje zázračná zbraň vápnik: vápnik je kov alkalických zemín mäkký ako maslo, ktorý sa tak ochotne spája s kyselinami, že v čistej forme sa prakticky nevyskytuje.

Napríklad vápenec (CaCO3 uhličitan vápenatý) je zlúčenina vápnika a oxidu uhličitého. Ak cez vápenec presakuje voda z kyslého dažďa (v dôsledku rozpustenia oxidu uhličitého), vápenec sa rozpúšťa a vylúči do vody okrem iného ionizovaný vápnik.

Mimochodom, väčšina vápenca v našich šírkach pochádza z koralov pramorí. Preto nemusíme kupovať koralový vápnik z ostrova Okinawa. Koralový vápnik sa v našej vode z vodovodu už nachádza! To, že pochádza z koralov, ešte neznamená, že je to organický vápnik alebo dokonca biovápnik! Minerálne látky sú a aj naďalej ostanú vo svojej povahe vždy anorganické.

Ióny vápnika vytvárajú spolu s iónmi fosforu našu kostru alebo regulujú signály našich nervov. Ióny vápnika sú životne dôležité. V našom tele je zabudovaný približne 1 kg čistého vápnika. Vápnik je minerál, ktorý potrebujeme najnaliehavejšie, pretože v dome bez múrov si nemôžeme postaviť nábytok. Preto vo vyhláške o pitnej vode nie je pre vápnik žiaden horný limit. Ak je ho vo vode primálo, vodárne sú povinné primiešať ho.

Ióny vápnika sú aj našou najmocnejšou záložnou jednotkou proti armáde kyselín. Zachraňujú životne dôležité zásadité telesné prostredie, keď je pechota omnoho menších sodíkových a horčíkových vojakov vyčerpaná. Na elimináciu nadbytočných kyselín ich berú do zajatia svojou elektrickou silou. Kam však s mnohými zajatcami, keď po mnohoročnej vojne proti prekysleniu kapacita zajateckého tábora už nepostačuje? Každý organizmus si to reguluje odlišne.

Vápnikom zajaté mastné kyseliny a aminokyseliny môžu zúžiť cievy (artérioskleróza) alebo viesť k bujneniu (napr. zavápnené rameno). Na vine je presýtenie krvi bielkovinami a tukmi.

V núdzovom prípade ich možno odstrániť už iba pufrovými látkami. Pufrová látka, ktorá sa vyskytuje v tele v najväčšom množstve je však práve vápnik. Preto sú dôsledky prekyslenia vnímateľné najčastejšie ako vápnikové „nečistoty“.

Vápnikom zajatá kyselina močová môže podporiť tvorbu kameňov. Na vine je spravidla nadmernou konzumáciou alkoholu alebo určitými liekmi na zníženie tlaku zablokované vylučovanie kyseliny močovej, nie vápnik.

Iba vtedy, keď odstránime viazané kyseliny, stane sa z vápnika opäť voľný ión a môže vo vodnom roztoku opäť pôsobiť ako zázračná zbraň v prospech tela. Aj práve preto pije 100 miliónov ľudí aktívnu zásaditú vodu.

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články