Dá sa ionizovať Granderova voda?

granderova voda

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Už niekoľko rokov máme zariadenie na prípravu Granderovej vody a chceme si ho ponechať aj po obstaraní ionizátora vody. Dá sa ionizovať Granderova voda?

Proces elektrolýzy (ionizácie) vody spôsobuje reálne a merateľné elektrochemické zmeny vody. Keďže voda „granderizáciou“ nezíska žiadne merateľné zmeny, možno takzvanú Granderovu vodu ionizovať rovnako dobre, ako tú istú „negranderizovanú“ vodu. Medzi oboma druhmi vody neexistuje jediná odchýlka v nameraných hodnotách. Testovali sme to na viacerých Granderovych zariadeniach.

Na vysvetlenie: rôzne obchodné spoločnosti ponúkajú v mene Tirolčana Johanna Grandera vodu, ktorá pretečie vedľa kovového valca naplneného takzvanou informačnou vodou. Tým sa má zmeniť bližšie nedefinovaná „štruktúra“ vody a voda má získať vlastnosti ako sú zvýšená samočistiaca schopnosť, zvýšená schopnosť rozpúšťania a zmenené mikrobiologické správanie.

Medzi oblasti využitia Granderovej vody patrí napríklad zásobovanie pitnou vodou, zlepšenie kvality bazénovej vody, oživenie pramenitej, studničnej a hĺbkovej podzemnej vody a poľnohospodárstvo. Pohár s Granderovou vodou vraj takýmto spôsobom prenosu informácií dokáže zmeniť vodu vo vedľajšom pohári tak, že získa vlastnosti Gran­derovej vody.

Jej odbyt podporuje istá diplomová práca (Klaus Faißner) univerzity v Grazi (2000), ktorá zistila, že granderizovaná voda sa voči normálnej vode odlišuje v jedinom parametri, a tým je údajne nižšie povrchové napätie. Následne si niekoľko plavární, hotelov a mnoho súkromných osôb zakúpilo Granderove zariadenia na oživenie vody, ktoré sú dodnes v prevádzke, ako očividne aj u vás. Ešte aj slávne lipicanské kone dostávali piť Granderovu vodu a Johann Grander dostal rakúsky Čestný kríž za vedu a umenie.

V roku 2005 však bola na Novom Zélande istá obchodná firma odsúdená za predaj Granderovej vody k náhrade škody v prepočte 72 000 eur. Sudkyňa označila príslušné produkty za šarlatánstvo a pseudovedu.

Napokon aj v Rakúsku Najvyšší krajinský súd Viedeň 17. augusta 2006 vyniesol v súdnom konaní 4 R 1/06f verdikt, že označenie „paravedecká hlúposť pochádzajúca z prostredia ezoteriky“ pre Granderovu vodu je vecne opodstatnené.

Skúšky vykonané vedeckou metodikou nepotvrdili žiaden z účinkov pripisovaných Granderovej vode jej predajcami. Najmä nedošlo k zmene povrchového napätia granderizovanej vody. Univerzita v Grazi sa dopustila metodickej chyby, pretože na Granderovu vodu použila hadicu značky Gardena so zmäkčovadlami, ktorá znížila povrchové napätie vody (zdroj: http://homepage.univie.ac.at/erich.eder/wasser/skeptiker012008.pdf).

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články