Doba relaxácie ionizovanej vody

voda bohatá na vodík

Otázka: Ako dlho môžem piť aktívnu zásaditú vodu? Ako dlho je aktívna? Kedy stratí svoj úžitok? Táto otázka sa týka trvania doby relaxácie, ktorá môže slúžiť ako kľúčový pojem pre elektroaktivovanú vodu. Ide pritom o dobu, počas ktorej si aktívna zásaditá voda udrží svoje antioxidačné vlastnosti. Po uplynutí doby relaxácie je to už iba zásaditá voda […]

Redoxný potenciál

Otázka: Načo vlastne merať redoxný potenciál aktívnej zásaditej vody, keď sme už zistili hodnotu pH? Veď predsa na prepočet existuje Nernstova rovnica. Redoxný alebo aj oxidačno-redukčný potenciál (ORP) v milivoltoch voči referenčnej elektróde (→ meranie redoxu) je miera ochoty vodného roztoku priťahovať (+mV) alebo odovzdávať (-mV) elektróny. Kyseliny pre svoje ióny H+ priťahujú elektróny (oxidujú), […]

Akvaporíny

akvaporín

Otázka: Dokážu bunky vodu s malými zhlukmi molekúl vstrebať lepšie ako vodu s veľkými zhlukmi molekúl? Nie. Toto tvrdenie, ktoré obhajcovia zásaditej aktívnej vody ako Dr. Robert O. Young často uvádzajú, je naivné („menšie sa tadiaľ dostane lepšie“) a vôbec nezodpovedá biologickým procesom. Akvaporíny sú kanály v bunkovej membráne, cez ktoré sa voda dostáva do bunky. […]

Aktívna zásaditá voda

aktívna voda

Otázka: Zásaditá voda, aktívna zásaditá voda, ionizovaná voda, elektroaktivovaná pitná voda, kangen voda, elektrolytická voda, voda bohatá na vodík… začínam sa v tom strácať. Ktorú vodu teda odporúčate a čo je čo? Keďže podstata elektroaktivovanej vody ešte pred niekoľkými rokmi nebola známa, od jej prvého výskytu v roku 1931 vzniklo približne 50 rôznych označení. Vynálezca Alfons → Natterer […]

Dá sa ionizovať Granderova voda?

granderova voda

Otázka: Už niekoľko rokov máme zariadenie na prípravu Granderovej vody a chceme si ho ponechať aj po obstaraní ionizátora vody. Dá sa ionizovať Granderova voda? Proces elektrolýzy (ionizácie) vody spôsobuje reálne a merateľné elektrochemické zmeny vody. Keďže voda „granderizáciou“ nezíska žiadne merateľné zmeny, možno takzvanú Granderovu vodu ionizovať rovnako dobre, ako tú istú „negranderizovanú“ vodu. Medzi oboma […]

Tvrdosť ionizovanej vody

test na tvrdosť vody

Otázka: Poslala som svoju aktívnu zásaditú vodu do laboratória s cieľom dozvedieť sa, či v nej sú ešte nejaké škodliviny. Hodnoty boli dobré, čo ma však udivilo, že tvrdosť vody bola o päť stupňov nemeckej stupnice tvrdosti nižšia, ako naša potrubná voda! Odoberá filter predsa len tvrdé soli vápnik a horčík – alebo sa to deje počas elektrolýzy? […]

Cenové rozpätie ionizátorov vody

peniaze

Otázka: Chcel by som svojej žene pri príležitosti striebornej svadby darovať ionizátor vody. Pri hľadaní na internete som narazil na ionizátory vody s cenovým rozpätím od 40 až do 3000 €! Je najlacnejší ionizátor vody ten najhorší a najdrahší ten najlepší? Pojem ionizátor vody (water ionizer), ktorý sa začal používať približne pred 30 rokmi, pôvodne označoval elektrolytické […]

Diafragma

membránový filtračný systém

Otázka: Ako často musím meniť diafragmu môjho hrncového ionizátora vody? Majú aj prietokové ionizátory membrány s vyššou životnosťou? Diafragma, polopriepustná membrána, ktorá oddeľuje anódovú komoru elektrolytického článku od katódovej komory, spomaľuje celú výmenu iónov, pretože diafragma takpovediac bráni okamžitému prebehnutiu prírodných zákonov, ktoré priťahujú hydroxidové ióny k protónom resp. k anóde. Celé molekuly vody na rozdiel od […]

Filtre do ionizátorov vody

vodný filter

Otázka: Kedysi ste odporúčali ešte prístroje bez predfiltrov, ak bola voda z vodovodu nezávadná. Prečo ma chcete teraz nahovoriť na filter? Nehrozí u neho riziko vzniku škodlivých mikroorganizmov? Na čo je potrebné dávať pri výbere filtra pozor? Pitnú vodu úplne bez znečistenia nenájdete skutočne nikde v strednej Európe. Limity vo vyhláškach o pitnej vode sú často […]

Japonské ionizátory vody

japonská tematika

Otázka: Japonské ionizátory vody sú zväčša oveľa drahšie ako kórejské alebo čínske. Sú aj lepšie, lebo Japonci majú najdlhšiu skúsenosť s výrobou ionizátorov vody? Japonsko je podobne ako Nemecko krajina s vysokým mzdami, takže výrobné náklady v Japonsku sú vyššie ako v Kórei alebo Taiwane, Číne alebo Malajsku, kde sa tieto prístroje tiež vyrábajú. Koncová montáž sa vykonáva v Japonsku […]