KDF

KDF filter na vodu

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: V prípade niektorých filtrov sa uvádza KDF. Čo je to?

KDF (z angličtiny Kinetic Degradation Fluxion, niečo ako kinetický rozklad zlúčenín) pozostáva z granúl alebo vločiek z vysokočistej zliatiny medi a zinku, ktoré vodu upravujú a čistia na základe redoxnej (oxidačno-redukčnej) reakcie. Je to reakcia, v rámci ktorej si anorganické látky a filtračné médium odovzdávajú a prijímajú valenčné elektróny. Inými slovami, KDF premieňa jedovaté látky na ich neškodné formy.

Filtre KDF na báze zliatiny medi a zinku sú vhodné najmä na anorganické cudzie látky.

Takto sa napríklad voľný chlór v pitnej vode (ktorý škodí zdraviu) premieňa na neškodný chlorid, rozpustný vo vode. KDF médium neprepúšťa baktérie a bráni ich množeniu vo filtri. Odstraňuje z vody ťažké kovy (olovo, ortuť, železo), ktoré zreagujú s filtračným médiom – naviažu sa na jeho povrch.

Filtre KDF sú najúčinnejšie v kombinácii s inými filtračnými technológiami (napr. s filtrami na báze aktívneho uhlia).

VÝHODY

 • Na rozdiel od filtrov s aktívnym uhlím odstraňuje škodliviny aj z horúcej vody, je preto ideálne aj na filtrovanie vody určenej na sprchovanie alebo kúpeľ.
 • Efektívne odstraňuje z vody voľný chlór (ktorý môže o. i. vyvolať alergie). Premieňa ho na chlorid rozpustný vo vode, ktorý je neškodný.
 • Zadržiava baktérie a algy a zabraňuje ich množeniu vo vnútri filtra.
 • Spoľahlivo odstraňuje ortuť, kadmium, hliník, olovo, sírovodík, železo, arzén a mnohé anorganické zlúčeniny, ich zreagovaním s povrchom filtračného média.
 • Ak je zaradené pred filtrom z aktívneho uhlia, významne predĺži jeho životnosť.
 • Je recyklovateľné.

Nevýhody

 • Neodstraňuje fluoridy
 • Neodstraňuje organické škodliviny a látky ako sú napríklad vedľajšie produkty dezinfekcie, pesticídov alebo parazitov ako Giarda lambia (pôvodca lambliázy) a kryptosporídie (pôvodcovia kryptosporidiózy)
 • Spolu s filtrami KDF by sa preto mali kombinovať iné systémy filtrácie, ktoré účinne filtrujú organické škodliviny
 • Vyššia cena
 • Vyššia hmotnosť
© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články