Skladovanie ionizovanej vody

pohár vody v lese

Otázka: Moji zamestnanci už niekoľko týždňov využívajú nový ionizátor vody v našej zasadačke. Karafu s vodou ponúkam ako alternatívu ku káve, čaju a ovocným šťavám počas porád a rozhovorov aj našim zákazníkom. Sklenená karafa medzičasom získala mliečny povlak, ktorý sa usadzuje najmä na jej dne. Jeden zamestnanec sa ma už pýtal, o aké usadeniny ide. Medzi riadkami som pochopil […]

Soľ a ionizovaná voda

soľ v nádobe

Otázka: Akú soľ mám pridať do zásobníka soli (mineráneho portu) na mojom ionizátore vody na optimálne zvýšenie redoxného potenciálu? Na prípravu aktívnej zásaditej pitnej vody by ste si najskôr mali zvážiť, či je to skutočne potrebné, pretože v dôsledku výživy má väčšina ľudí prebytok sodíka, okrem ľudí s výživou extrémne chudobnou na sodík. Načo teda do vody […]

KDF

KDF filter na vodu

Otázka: V prípade niektorých filtrov sa uvádza KDF. Čo je to? KDF (z angličtiny Kinetic Degradation Fluxion, niečo ako kinetický rozklad zlúčenín) pozostáva z granúl alebo vločiek z vysokočistej zliatiny medi a zinku, ktoré vodu upravujú a čistia na základe redoxnej (oxidačno-redukčnej) reakcie. Je to reakcia, v rámci ktorej si anorganické látky a filtračné médium odovzdávajú a prijímajú valenčné elektróny. Inými slovami, […]

Elektrolytické články pre ionizátory vody

skorodované elektródy

Otázka: Na čo musím dávať pozor pri kúpe ionizátora, ak ide o elektrolytický článok? Vonkajšia veľkosť alebo objem článku sú pomerne nepodstatné. Dôležitý je povrch elektród, ktorý je obtekaný vodou. Nepýtajte sa teda svojho obchodníka iba na počet elektród, ale aj na ich efektívnu plochu. Čím viac centimetrov štvorcových styčnej plochy medzi platinovým povrchom elektród […]

Dusičnany a ionizovaná voda

hnojenie pola

Otázka: Je to pravda, že dusičnany nemožno odstrániť z pitnej vody normálnym filtrom vody, iba ionizátorom vody? Dusičnan sa v pitnej vode vyskytuje ako anión NO3–, má teda negatívny náboj, ktorý je spolu s dusičnanom počas procesu elektrolýzy v ionizátore vody pritiahnutý do anódovej komory a tam sa zhromažďuje. Primerane sa zníži obsah dusičnanov vody v katódovej komore, […]